Ny förskola i Dokkas

Gällivare kommun bygger en ny förskola i Dokkas. Den nya förskolan har plats för två avdelningar och totalt 36 barn samt personalutrymmen.

Förskolan kommer att ligga i anslutning till Emma-skolan. Byggnaden uppförs som modulbyggnad och har en beräknad byggstart med markarbeten vecka 35. Arbetena beräknas pågå till februari 2020.

Förskola