Lennart Johansson, chef Samhällsbyggnad.

Gällivare centrum växer fram

Kunskapshuset står snart färdigt och bygget av multiaktivitetshuset är igång.En helt ny samlingsplats som ska inrymma sport, kultur och fritid kommer att växa fram de kommande åren i Gällivare. Vi har snart ett helt nytt centrum med mer liv och rörelse. Följ alla aktuella byggprojekt på gallivare.se/nyagallivare

Film: Imega Film