Gällivare kommun arbetar just nu med detaljprojektering för den norra delen av Sjöparksområdet (se svart inringning på kartan)

Framtidens besökare är med och inspirerar i arbetet med den nya lekplatsen i Sjöparken

Under sportlovet i mars hölls en aktivitetsdag i Sjöparken för att bland annat informera om det arbete som pågår i området. Under aktivitetsdagen hölls även en tävling för barnen där de fick rita, skriva, klippa och klistra ihop vad de tycker att den nya lekparken ska innehålla. Många fina förslag och önskemål lämnades in under dagen och dessa används idag som inspiration i det fortsatta arbetet.

Tre av förslagen, som presenteras nedan, belönades även med varsin biobiljett.

Förslag från Tiger

 

 

 

 

 

Förslag från Dimitar

 

 

 

Förslag från Ella 

Just nu arbetar kommunen med detaljprojektering för den norra delen av Sjöparksområdet (se svart inringning på kartan) där tanken är att skapa en finpark med planteringar av olika slag samt rusta upp och förnya den redan befintliga lekparken. Förhoppningen är att anläggning av detta ska ske under barmarksperioden 2017. Även den grillkåta som givits tillfälligt bygglov arbetas det vidare med och förhoppningen är att den ska kunna byggas snart.