Skiss över Bryggeribackens tänkta utformning.

EuroMining bygger bostäder i Gällivare

EuroMining har fått klartecken för sitt bostadsprojekt på Bryggeribacken. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för den överklagade detaljplanen. Ett beslut som inte kan överklagas.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Bryggeribacken i mars 2015. Efter att detaljplanen överklagats står det nu klart att EuroMining kan starta upp projektet vilket innebär ca 104 nya bostäder i Gällivare.

- Äntligen har denna process med överklagan nått sitt slut. Nu har vi kommit ett stort steg närmare det välbehövda bostadsbyggandet. Det känns verkligen toppen, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd.

- EuroMining ska ha en stor eloge för sin uthållighet och vilja att vara en aktiv part i byggandet av det nya Gällivare, säger Lars Alriksson, kommunalråd.

EuroMining planerar att starta med markberedning så snart som möjligt, men det blir tidigast 2016 när tjälen har gått ur marken. Det är planerat för villor, flerfamiljshus, parhus och radhus i området.

- Det känns skönt att äntligen få komma igång efter flera år av överklaganden och samtidigt veta att den demokratiska processen har fungerat, säger Lars-Åke Augustsson, ekonomiansvarig på EuroMining AB.

EuroMining AB är en del av MineDrill-koncernen där även FirstStop Gällivare, MineralProjekt AB samt BryggeriBacken AB ingår.

Skiss: EuroMining AB