Byggstarten allt närmare

Nu pågår upphandling av entreprenör för byggandet av det nya äldreboendet i Gällivare. Byggnaden ska uppföras på platsen där Forsgårdsvillorna stått och kommer att inrymma sju avdelningar med 70-talet platser. Totalt 6 400 nya kvadratmeter ska ersätta äldreboenden i Malmberget som ska avvecklas. Den beräknade byggtiden är två år.