Byggprojekt i östra Malmberget

Med anledning av anläggning av nya östra länken i Malmberget kommer avstängning av gator och övriga arbeten att ske enligt kartan.

Trafiken på området inom det markerade området kommer att påverkas av projektet ”Östra Länken” i form av tillfälliga hastighetsbegränsningar och omdragning av cykelvägen för att säkra skolvägen. Arbetet kommer att fortsätta fram till sommaren.

karta