Bygginformation is- och evenemangsarenan

Under vecka 23 kommer arbeten med is- och evenemangsarenan att pågå under måndag-fredag där pålning utförs måndag-fredag och övriga arbeten måndag-torsdag. Arbeten kommer även pågå onsdag 6 juni. Framöver kommer pålning utföras måndag-fredag för att det momentet ska bli klart så fort som möjligt.