Bygginformation Kunskapshuset – 9 december 2019 till 12 januari 2020

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 50, 51, 52, 1 och 2.

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Kunskapshuset. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till Lasarettsgatan och orsakar därför en störning i trafiken. Åtgärder är vidtagna med att hastigheten är sänkt till 30 km/h och att busshållplats är flyttad etc. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning. I kortare perioder kan dessutom Postgatan komma att användas för byggtrafik.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Storgatan, Postgatan, Lasarettsgatan och Västra Kyrkallén går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Följ bygget via vår webbkamera  http://gellivare.se/Kommun/Webbkamera/

Läs mer om projektet  http://www.gellivare.se/Nya-gallivare/Byggprojekt/Kunskapshuset/

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Arbeten vecka 50 - 2            9 december 2019 – 12 januari 2020

 • Montage invändiga partier och dörrar
 • Montage invändig spaltpanel
 • Montage stålpartier
 • Montage ståltrappor
 • Montage undertak
 • Montage hiss
 • Montage beslagning
 • Montage av traversbalkar
 • Sockel och foder
 • Storköksutrustning
 • Spackling trapp, under kubbgolv och hallar
 • Målning
 • Golvläggning
 • Smide – skärmtak, inklädnad trappa (dagbrottet)
 • Plåtarbeten – plåtbleck och inklädnad vägg
 • Rör – montage radiatorer och kompletteringar
 • Ventilation – donkomplettering och färdigställande av fläktrum
 • El – kabeldragning, inkoppling centraler
 • Styr – montage av givare
 • Sprinkler – montage

Speciellt störande arbeten:

 • Transporter

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg        Tel: 070 – 575 09 26  E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen