Bygginformation Kunskapshuset – 23 juli till 26 augusti

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 30, 31, 32, 33 och 34

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Kunskapshuset. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till Lasarettsgatan och orsakar därför en störning i trafiken. Åtgärder är vidtagna med att hastigheten är sänkt till 30 km/h och att busshållplats är flyttad etc. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning. I kortare perioder kan dessutom Postgatan komma att användas för byggtrafik.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Storgatan, Postgatan, Lasarettsgatan och Västra Kyrkallén går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel med vepor på. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Följ bygget via vår webbkamera  http://gellivare.se/Kommun/Webbkamera/

Läs mer om projektet  http://www.gellivare.se/Nya-gallivare/Byggprojekt/Kunskapshuset/

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Allmänt under perioden v30 – v34

-          Under perioden kommer arbeten med stommen på Kunskapshuset pågå, vilket medför transporter med stål- resp betongelement samt en större kran på arbetsområdet kommer användas för montage.

Arbeten vecka 30                23-29 juli 2018

 • Gjutning bjälklag
 • Armering och el/rör-arbeten bjälklag
 • Ingrävning inkommande vatten

Speciellt störande arbeten:

 • Betongbil, pumpbil
 • Tillfällig avstängning vatten måndag 23/7 kl.22.00
  Mer info finns på www.gellivare.se

Arbeten vecka 31                30 juli - 5 augusti 2018

 • Armering och el/rör-arbeten bjälklag

 

Arbeten vecka 32                6-12 augusti 2018

 • Montering stål- och betongelement
 • Gjutning bjälklag
 • Armering och el/rör-arbeten bjälklag

Speciellt störande arbeten:

 • Betongbil, pumpbil
 • Kranar för montage
 • Transporter för montage

Arbeten vecka 33                 13-19 augusti 2018

 • Montering stål- och betongelement
 • Gjutning bjälklag
 • Armering och el/rör-arbeten bjälklag

Speciellt störande arbeten:

 • Betongbil, pumpbil
 • Kranar för montage
 • Transporter för montage

Arbeten vecka 34                 20-26 augusti 2018

 • Montering stål- och betongelement
 • Gjutning bjälklag
 • Armering och el/rör-arbeten bjälklag

Speciellt störande arbeten:

 • Betongbil, pumpbil
 • Kranar för montage
 • Transporter för montage

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg        Tel: 070 – 575 09 26  E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen