Bygginformation Is- & Evenemangsarena – 22 juli till 1 september 2019

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 30, 31, 32, 33, 34 och 35.

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Is- & Evenemangsarena. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till väg E45. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Hellebergsvägen, Sporthallen och i Sjöparken går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet:

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Under sommaren och perioden vecka 30 - 35 utförs markarbeten för Is- & Evenemangsarenan. När markarbeten pågår kommer byggarbetsområdet utökas i etapper. Det avgränsande stängslet flyttas ut runt områden där arbeten pågår för att sedan ställas tillbaka när arbetet är klart på det området för att minimera störningar.

Från och med 17 juni har Hellebergsvägen varit avstängd för gång- och biltrafik. Den 29 juli öppnar Hellebergsvägen igen, gång- och biltrafik släpps på med begränsad framkomlighet. Mer information om byggarbetsområdets utbredning och tider för avstängningar finns i slutet av denna information.

Arbeten vecka 30 - 35
22 juli – 1 september 2019

Under perioden pågår arbeten kl. 06:00 - 20:00 och störande arbeten kl. 07:00 – 19:00

Bygg

 • Innerväggar – Regling och skivor
 • Ytterväggar – Regling, isolering och skivor
 • Skjutning med bultpistol i betong vid fastsättning av skenor i golv och tak – invändigt arbete
 • Beklädnad
 • Takläggning
 • Murning
 • Plåtarbeten – Sockelplåt och krönplåtar

 Mark

 • Arbeten pågår med markytor, parkering samt bil- och gångvägar vid Is- & evenemangsarenan
 • Utrustning monteras – Skyltar, belysningsstolpar och motorvärmare
 • Planteringar
 • Formning, armering och gjutning betongmurar
 • Stenläggning

Övrigt

 • Målning
 • Installationer – El, rör, vent, sprinkler

Speciellt störande arbeten:

Bygg

 • Panelspikning med spikpistol på befintligt gymnastikhall
 • Håltagning genom yttertak

Mark

 • Schakt och fyll med grävmaskin
 • Justering och packning med vält och padda efter Hellebergsvägen och parkering
 • Kapning betongplattor och kantstenar
 • Bultning och montage av skyltar och belysningsstolpar

Övrigt

 • Kontinuerliga materialtransporter, lastbil med släp
 • Byggtraktor
 • Betongbil
 • Grävmaskin

Byggarbetsområde Is- & evenemangsarena sommaren 2019

 1. Rödmarkerat område på Hellebergsvägen är avstängt för biltrafik under perioden 2019-06-17 till 2019-07-29. Omledning av gång- och cykeltrafik under samma period via Sjöparken och runt Pingstkyrkan. Följ orangeskyltade hänvisningar.

 2. Byggarbetsområde is- & evenemangsarena kvarstår under hela sommaren 2019.

 3. Utökat arbetsområde för markarbeten under perioden 2019-05-20 till 2019-08-18. Under perioden är parkering stängd på område 3. Parkering hänvisas till fotbollsplanen vid Sjöparksskolan.

 4. Utökat arbetsområde för markarbeten under perioden 2019-06-24 till 2019-08-05. Väg till Klockljungsvägen hålls öppen under hela perioden.

 5. Utökat arbetsområde för markarbeten under perioden 2019-06-24 till 2019-08-11. Under perioden är infart från Hellebergsvägen till badhus och skola stängd.

Välj gärna att åka på de större vägarna runtomkring byggområdet i den mån det är möjligt. Tack för visad förståelse under byggtiden.

Vid frågor kontakta:
Wilhelm Nordberg
Tel: 070 – 575 09 26
E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen