Arbeten i centrum

Parkeringsplatsen vid Systembolaget får en ny infart samt att körvägen till Östra Kyrkallén görs om. Arbetet kommer att påbörjas så snart som möjligt och ändringen är nödvändig då schakt- och rivningsarbeten snart startar inför byggnation av det s.k. multiaktivitetshuset som ska inrymma sport, kultur och fritid. 

De utmarkerade p-platserna längs Östra Kyrkallén kommer samtidigt att ändras till 2-timmarsparkering.