Arbeten i centrum

Under vecka 6 kommer WSP att utföra geoteknisk borrning i fyra punkter i anslutning till P-garage i kvarteret Gojan. Det kommer att innebära viss störning i form av buller och arbete på väg.