Aktuella byggprojekt i centrum

Under våren kommer det märkas att vi går in i en mer intensiv byggperiod. Vi bygger upp ett vackert och funktionellt centrum. Kunskapshuset är invigt och klart, likaså friidrottsarenan och is- och evenemangsarenan. Härnäst märks tydligast arbetet med multiaktivitetshuset. Vi bygger det samhälle vi alla ska leva, bo och verka i. Här kommer de viktigaste punkterna som du som invånare kommer att beröras av:

karta

Kvarteret Gladan
LKAB och TOP bostäder förbereder för bostäder och kommersiella lokaler. Förberedelser och tillståndsarbete inför genomförande pågår.

Sjöparken
3 stycken stadsängar ca 400 m2 per styck anläggs med ängsblomster.

Ersättning Älvens förskola
En ny förskola byggs upp som ersättning för befintlig förskola.

Ytor utanför Kunskapshuset
Färdigställande av ytorna mellan parkering och Kunskapshuset för att skapa en bättre utemiljö för elever och allmänheten. Arbetet beräknas påbörjas sommaren 2023.

Multiaktivitetshuset
Pålning och bergförankring avslutas under våren. Under sommaren fram till och med september, utförs grundläggningsarbeten främst i den djupaste delen av schakten. Transporter till och från arbetsområdet sker i huvudsak längs Hantverkargatan. I undantagsfall kan även andra transportvägar komma att användas. Dammbekämpning sker kontinuerligt på Hantverkaregatan samt i gropen för projektet.

Vallmotrappan
Vallmotrappan byggs om till att bli en säkrare gångväg med avsikt på halkrisk. Gående hänvisas till Ripbärsvägen och Gullrisvägen under entreprenadtiden.

Is- och evenemangsarenan
Restaurangen i Ishallen är klar för uthyrning. En brandvattenreservoar byggs upp bakom is- och evenemangsarenan.

Kvarteret Vassara 11
Projektet är klart vid årsskiftet 2022-2023.