Projektavdelningen

Projektavdelningen genomför bygg- och anläggningsprojekt på uppdrag av interna beställare, till exempel nya bostadsområden, verksamhetslokaler såsom exemelvis skolor, sportanläggningar m.m. 

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Dan Johansson
Projektchef
E-post

Anette Waara
Projektledare
E-post

Anne-Laure Magnor
Projektledare
E-post

Martin Lantto
Projektledare
E-post

Mattias Heikkilä
Projektledare
E-post

Peter Eriksson
Projektledare
E-post

Stefan Olofsson
Projektledare
E-post 

Torbjörn Tuoremaa
Projektledare
E-post