Projektavdelningen

Projektavdelningen genomför bygg- och anläggningsprojekt på uppdrag av interna beställare, till exempel nya bostadsområden, verksamhetslokaler såsom exemelvis skolor, sportanläggningar m.m.

 

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Anette Waara
T.f. avdelningschef
E-post

Anne-Laure Magnor
Projektledare
E-post

Martin Lantto
Projektledare
E-post

Mattias Heikkilä
Projektledare
E-post

Peter Eriksson
Projektledare
E-post

Peter Töyrä
Projektedare
E-post

Stefan Olofsson
Projektledare
E-post 

Torbjörn Tuoremaa
Projektledare
E-post