Flygplatsen

Flygplatsen ska upprätthålla en infrastruktur inklusive maskiner och lokaler för att kunna hålla en hög regularitet för operatörer som nyttjar flygplatsen vare sig det gäller passagerare, sjuktransporter, gods eller annat nyttoflyg.

 

Michael Gustavsson 
Avdelningschef flygplatsen
E-post

Biljettbeställning och information
Växel tel: 0970-78000
E-post

Flygtrafikledning ATC
Tel: 0970-78020
E-post

Operativt ansvarig
Jonas Rova
E-post

Expeditionsansvarig
Annika Edlund
E-post

Säkerhetsansvarig
Kaisa Pääkkölä
E-post