Fastighet- och serviceavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för drift och underhåll av verksamhetslokaler och lokalvård av dessa. Avdelningen ansvarar för kostförsörjning till kommunens verksamheter. Vidare ansvarsområden är bostadsanpassning, fastighetssamordning, kommunens bilpool samt processledning av ”smarta hus” och logistiksamordning avseende flytt av verksamheter.

 

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Oskar Lehto
Avdelningschef
E-post

Anders Segerlund
Fastighetsförvaltare
E-post

Annette Nilsson Springare
Bostadsanpassningshandläggare
E-post

Cecilia Nilsson
Enhetschef lokalvård
E-post 

Josefine Rynbäck
Bilpoolsansvarig
E-post

Karin Antilla
Kostchef
E-post

Peter Töyrä
fastighetsförvaltare
E-post

Åsa Waara
Processledare
E-post