Kontakt

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-818 000 vx

Alexander Kult
Tf. förvaltningschef
E-post

Dan Johansson
Projektchef
E-post

Per-Erik Suorra 
Avdelningschef teknikavdelningen
E-post

Malin Nyström
Verksamhetsutvecklare
E-post

Helena Werndin
Koordinator
E-post

Marcus Zetterqvist
Avdelningschef planeringsavdelningen
E-post

Michael Gustavsson 
Avdelningschef flygplatsen
E-post

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
E-post

Oskar Lehto
Avdelningschef fastighetsavdelningen
E-post

Thomas Pettersson
Projektcontroller
E-post

För övriga medarbetare se respektive avdelning i vänsterspalten.