Inbjudan markanvisning Repisvaara

Markanvisning bostäder, del av Repisvaara södra, etapp 2
Vy över Repisvaara tomter
Bild. 1 Rubricerat område markerad med röd linje.

Var med och bygg en ny stadsdel i fjällnära Gällivare
Vill ni vara med och utveckla Gällivares nya stadsdel Repisvaara med unikt utformade och terränganpassade friliggande enbostadshus?

Nu utlyses en markanvisningstävling där ledorden är unik, platsanpassad och prisvärd träarkitektur.

Tidplan och process

  • Intresseanmälan, sista inlämning 20 november 2022
  • Urval, utvärdering och politisk förankring december 2022
  • Tecknande av markanvisningsavtal februari 2023
  • Bygglov vår 2023
  • Överlåtelse av mark och byggstart vår/sommar 2023-2024


Tävlingsbidrag lämnas in till sam@gallivare.se

Kontaktperson för frågor under tävlingstiden är:
Johan Eriksson Buhr
johan.erikssonbuhr@gallivare.se
0970-818113
Inkomna frågor och svar som kommer in under tävlingstiden kommer att redovisas på hemsidan. Se under fliken till vänster, FAQ - vanliga frågor & svar.

Underlag: