Filmer från Workshop


Under framförallt 2010 har en mängd aktiviteter genomförts för att arbeta fram visionen "En arktisk småstad i världsklass". Arbetet skedde i projekt Nya Gällivare där ett antal medborgardialoger anordnades.