Detta delprojekt innefattar det rödmarkerade området.

Ytor utanför Kunskapshuset

Det planeras för att snygga till ytorna på östra sidan av Kunskapshuset vid entrén med trappor, träd och promenadstråk längs skolan fram till Storgatan. Som planen ligger nu genomförs detta sommaren 2023.

Parkeringen på torget blir kvar tills vidare. 

Lagom till skolstarten i augusti 2023, ska arbetet vara klart.