Vallmotrappan

Trappan mellan Vallmovägen och Kattfotsvägen, ”Vallmotrappan”, är i behov av upprustning utifrån säkerhet för medborgarna samt arbetsmiljöperspektiv för de som underhåller/snöröjer.

I dagsläget är trappan är svår att underhålla, under vintertid blir den hal och många olyckor har skett. Dessutom förmodas gångtrafiken öka mellan Hedskolan, idrottshall, skateparken, ishallen, badhuset m.m. Det blir en ny gallerdurkstrappa med ”pride”-färger på framkanten av trappans sättsteg.

Upphandling pågår. Beräknad byggstart sommaren -23 med beräknad färdigställande hösten -23.