Utemiljö Koskullskulle

Vi anlägger utemiljö Koskullskulle i parken mittemot Myranskolan. Syftet är att skapa en gemensam plats som är tydligt utformad för lek, träning, samvaro samt med övriga utomhusaktiviteter både sommar och vinter; såsom boulebana, pumptrack och pulkabacke, lekplats, utegym och umgängesytor. Vi vill inbjuda medborgarna till aktiviteter som passar alla oavsett kön, ålder, ursprung, intressen och förmågor.  Anläggning kommer att starta under hösten 2022. Stora delar av grönområdet kommer att vara arbetsområde och således också avspärrat under hela byggtiden, fram till godkänd slutbesiktning.

skiss