Skola och förskola Repisvaara

Det ska byggas en ny skola för två parallellklasser från förskoleklass upp till årskurs 6 och en förskola med 5-6 avdelningar på Repisvaara.

Tidplan är inte fastställd i dagsläget. Under 2022 sker framförallt planering och projektering.