Tunnel- och vägbygge

En ny gång- och cykelväg samt en tunnel förbinder nu tätorten med Repisvaara. Det skapar en säkrare transportväg för de som går och cyklar till och från området.

Under sommaren och hösten 2018 anlas en tunnel och väg för skid-, skoter-, gång- och cykeltrafik under E45:an mellan Fjällnäs och norra Repisvaara. 

En gång- och cykelväg för att förbinda Gällivare med Dundrets skidanläggning har byggts. Anläggande av Etapp 1 som sträcker sig mellan Repisvaara norra till Repisvaara södra gjordes under 2018.

GC-väg 

Projektledaren Anette Waara vid den nya gång- och cykelvägen som ska fortsätta mot södra Repisvaara och i ett senare skede upp mot Dundret.

Foto: Daniel Olausson/Media Tales