Områdesvisa satsningar Koskullskulle

Projektet handlar om att byta ut vatten och avloppsledningar samt åtgärda gatumiljön. Den första etappen gäller området kring västra och östra Rundgatan. Arbetena är pausade under vintern och återupptas till våren 2023. Första etappen väntas pågå till hösten 2023.

Koskullskulle