Omlastningsstation Kavaheden

Inom samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, avdelning teknik, finns enhet avfall där avfallsanläggning Kavaheden utgör primär verksamhet. Kavahedens avfallsanläggning erbjuder service till medborgare och företag för bland annat hantering av hushålls- och verksamhetsavfall.

Inom enhet avfall Kavaheden behöver ny omlastningsstation byggas för att möta framtida lagkrav på hantering av mat- och hushållsavfall. Lagstiftning gällande omhändertagande av hushållens matavfall träder i kraft 2024-01-01. Projektering har skett en gång tidigare men avbröts på grund av för höga kalkylkostnader. Teknikavdelningen har tittat på alternativa lösningar men dessa uppfyller inte kraven utifrån gällande tillstånd och därmed har projektet återupptagits.