Sjöparkens parkområde

Arbetet med Sjöparken är påbörjat utifrån antagen programskiss med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Etapp 2 startade i juni 2018. Under 2019 anlas en betong- och aktivitetspark för bland annat skateboard och sparkcykel. Den västra entrén mot is- och evenemangsarenan anlas under 2020. Totalt sett omfattar arbetet  skatepark av betong, aktivitetspark, grillkåta, utegym, multisportplan, pulkakulle samt ny allmän belysning. 

Nya Sjöparken sommar

Nya Sjöparken vinter

Karta Sjöparken