Ny förskola Tallbacka

Under april 2019 öppnar nya förskolan Aurora på mellanområdet vid Tallbacka förskola och skola. Det är en modulbyggd förskola på 4 avdelningar med en stor naturnära utegård på baksidan av huset, förskolan har också en generös lekyta framför huset som kommer att färdigställas sommaren 2019.

Organisation och arbetssätt

Tolv pedagoger kommer att arbeta i en modern förskola som utgår från hållbar utveckling, ett projekterande arbetssätt inspirerat av ett utomhuspedagogiskt arbetssätt utifrån Reggio Emilia pedagogik.  Detta innebär att pedagogerna kommer att arbeta med att låta barnen utveckla en nära relation till miljö och natur i ett utforskande där barnens nyfikenhet och intressen står i centrum. Det ska vara stimulerande att vistas i alla miljöer på förskolan. Förskolan har ett torg som en naturlig mötesplats för alla barn. 

Bakom förskolan kommer en grillkåta att uppföras som en mötesplats. Utformningen av förskolans lärmiljöer inomhus och utomhus kommer utgå ifrån målen i den nya läroplanen 2018 samt barnens behov och rätt till utforskande och lek.