Sjöparkens parkområde

Behovet av ett attraktivt parkområde förväntas öka då Gällivare centrum förtätas med anledning av samhällsomvandlingen och avvecklingen av Malmberget. Planerna för Nya Sjöparken har utvecklats i samverkan med kommuninvånare vid ett antal workshops där önskemål, tankar, behov och drömmar har identifierats. Under 2017 påbörjades arbetet i norra delen av parken med anläggande av bl. a. lekplats, finplanteringar och en grillkåta. Markåtgärder utförs för att öka avrinningen, skapa bättre dränering och förbättra tillgängligheten. Sjöparken planeras bli Gällivares nya aktivitetspark och ett område att besöka året runt. Nästa etapp kommer att genomföras under 2018 samt 2019.

illustration Sjöparken

aktivitetspark

vineterbild