Nya Sporthallen

På uppdrag av Gällivare kommun har YIT Sverige AB tilldelats en totalentreprenad som avser projektering och nybyggnation av kommunens nya friidrotts- och idrottshall - Nya Sporthallen. Friidrott är populärt bland kommunens ungdomar och mot bakgrund av detta satsas nu på en ny energisnål arena i klass miljöbyggnad silver.

Det blir en friidrottshall i Junior-SM-klass för elva olika grenar dimensionerat för 585 personer och en idrottshall som ersätter Hedskolans gamla gymnastiksal. Inom arenan byggs även en spegelsal samt ytor för artistisk gymnastik och styrka/rörlighet. Det kommer även att byggas en skumgrop för hoppträning - bra träning för Gällivares freeski-åkare under barmarkssäsong. 

Projekteringsarbetet påbörjas omgående och byggnationen planeras starta under våren 2019. Nya Sporthallen förväntas färdigställas under hösten 2020.