Den 28 april 2017 invigdes Forsgläntan.

Forsgläntan

Forsgläntan är Gällivares nya vård- och omsorgsboende och har 71 lägenheter. Inflyttning till Nordens modernaste vård- och omsorgsboende påbörjades direkt efter invigningen som var den 28 april 2017.

Intresset var stort och besökarna många när nordens mest moderna äldreboende invigdes i Gällivare i slutet på april. Det nya vård- och omsorgsboendet Forsgläntan ligger i det natursköna området kring Vassara älv och ingår i den pågående samhällsomvandlingen. Boendet har sedan det första spadtaget senhösten 2014 varit en omfattande byggnation.

Ett flertal referensgrupper har medverkat i förarbetet till en boendemiljö som med modern teknik möter äldres behov och krav, särskilt människor med stora omsorgsbehov. Forsgläntan är till viss del en ersättning för Gunillahem och Lövberga i Malmberget och har legat först i ledet av byggnader som ingår i den pågående samhällsomvandlingen. Boendet har totalt 72 boendeplatser fördelade på 71 lägenheter, där en av dessa möjliggör parboende. Forsgläntan inhyser även en stor samlingssal med närhet till trädgårdsområde, caféverksamhet och aktivitetskök. Boendet ska även bli en levande plats där de äldres hälsa och välbefinnande står i centrum. Därför återfinns även träningslokal, bastu och lokaler för frisör, fotvård, taktik massage och ljusterapi.