Regnbågens förskola

Befintliga Älvens förskola ska ersättas med ny och större förskola med sex stycken avdelningar där en avdelning kommer att vara minoritetsspråksavdelning. Förskolan placeras vid Bondegatan/Garvaregatan. Projektet har varit överklagat sedan juni -21 men det har nu beslutats av Överdomstolen att bygglov erhålles. Byggstart sker nu i maj och färdigställande planeras till hösten 2023.