Regnbågens förskola

Befintliga Älvens förskola ska ersättas med ny och större förskola med sju avdelningar där en avdelning kommer att vara minoritetsspråksavdelning för finska och meänkieli. Förskolan byggs i två våningsplan vid Bondegatan/Garvaregatan och har fått namnet Regnbågens förskola.

Det satsas bland annat på spännande och säkra lekmiljöer vid den nya förskolan som ska stå klar hösten 2023. Barnen ska bland annat mötas av en mångsidig och pedagogisk miljö med glaspartier och tittgluggar där de kan spana och utforska. Men det ska även finnas lugnare områden. Spännande lekmiljöer med mycket utrustning utlovas på den väl tilltagna ytan för utelek. 

Den nya förskolan är en så kallad konceptförskola som är designad för barn. Modellen är populär och byggs av flera kommuner i Sverige.

Byggstart var i maj 2022 och färdigställande planeras till hösten 2023.

Regnbågens förskola mars 2023
Regnbågens förskola mars 2023. Foto: Skanska Sverige AB

Regnbågens förskola mars 2023
Regnbågens förskola mars 2023. Foto: Skanska Sverige AB

Projektavdelningen besöker Regnbågens förskola.
Den 23 mars 2023 besökte projektavdelningen Regnbågens förskola. Greger Jonsson från Skanska guidade gruppen på ett inspirerande och intressant sätt. Foto: Skanska Sverige AB

Projektavdelningen besöker Regnbågens förskola.

byggbild

Bild från byggarbetsplatsen i november 2022.

skiss
Skissbild.