Byggprojekt

Den pågående samhällsomvandlingen berör cirka 1900 bostäder och ett antal kommunala funktioner i Malmberget, exempelvis sporthall, äldreboende, ishall och gymnasieskola.

Cirka 3200 personer kommer att behöva ett nytt boende och cirka 74 000 kvadratmeter offentliga lokaler behöver ersättas innan 2032. Bostäder och offentliga byggnader ska nu ersättas och byggas upp i Gällivare.

Projektavdelningen genomför bygg- och anläggningsprojekt på uppdrag av interna beställare. Det som byggs är till exempel nya bostadsområden och verksamhetslokaler såsom skolor, sportanläggningar med mera.