Samhällsomvandlingen

Gällivare är inne i en fantastisk period med stor framtidstro och låg arbetslöshet. Samtidigt ska tre fjärdedelar av Malmberget flyttas till Gällivare under en 20-års period. I takt med gruvbrytningens utveckling kommer större delen av Malmberget avvecklas i olika etapper. Genom ett gediget förarbete med bland annat medborgardialoger, nära kontakt med det lokala näringslivet och andra intressenter har kommunen fastslagit en vision som man nu arbetar utifrån. Gällivare bygger nu en arktisk småstad i världsklass.


Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Förvaltningschef tf.
Dan Johansson 
Tel: 0970-818 000 vx

Fastighet- och serviceavdelning
Oskar Lehto avdelningschef
Tel: 0970-818 000 vx

Flygplats
Michael Gustafsson flygplatschef
Tel: 0970-818 000 vx

Planeringsavdelning
Marcus Zetterqvist avdelningschef
Tel: 0970-818 000 vx

Projektavdelning
Anette Waara tf. avdelningschef
Tel: 0970-818 000 vx

Teknikavdelningen
Per-Erik Suorra avdelningschef
Tel: 0970-818 000 vx

E-post: SAM@gallivare.se
Tel: 0970-81 80 00 vx