Gällivare Näringsliv AB

Gällivare Näringsliv AB är ett fristående näringslivsbolag som i samverkan med det lokala näringslivet verkar för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet i Gällivare. Gällivare Näringsliv AB bildades 2019 och ägs av Gällivare kommun. LKAB och Företagarna i Gällivare AB.

Gällivare Näringsliv AB:s uppdrag är att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet som skapar bestående värden. För att genomföra uppdraget krävs samverkan och samarbete där hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning är viktiga utvecklingsområden. Allt detta för att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv.

Länk till Gällivare Näringsliv AB:s hemsida

 


 

Face of Gällivare

Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämställdhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Genom ett normkritiskt förhållningssätt, reflektion och kunskap skapar vi en varmare känsla mellan husen. Face of Gällivare har utvecklat en utbildningsserie som hjälper arbetsplatser att reflektera kring den kultur som råder på en arbetsplats. Den har stor betydelse för hur de anställda trivs och hur effektivt arbetet blir. Projektägare är Gällivare Näringsliv AB. Projektet finansieras av: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden, Region Norrbotten och Sparbanken Nord.

Länk till Face of Gällivares hemsidaGällivare Näringsliv AB
Storgatan 15 1tr, 982 31 Gällivare

 

Roger Hansson 
VD
+46 70 266 26 90
roger.hansson@gallivarenaringsliv.se

 

Jenny Eriksson
Näringslivsutvecklare, digitalisering
+46 73 058 77 25
jenny.eriksson@gallivarenaringsliv.se

 

Monica Johansson
Företagslots
+46 70 236 31 96
monica.johansson@gallivarenaringsliv.se

 

Johanna Dahlström 
Projektledare 
Face of Gällivare
+46 72 735 31 36
johanna.dahlstrom@gallivarenaringsliv.se

 

Katarina Larsson
Utbildningsansvarig
Face of Gällivare
+46 72 735 31 27
katarina.larsson@gallivarenaringsliv.se