Företagsrådgivning

Företagsrådgivning för dig som vill starta företag, utveckla och etablera ditt företag i Gällivare. Företagslotsen hjälper dig vid frågor kring nystart, att driva företag, tillstånds- och myndighetsfrågor och allmänna frågor.

 

Tidigt kundmöte - Ett samordningsmöte med flera myndighetskontakter

Behöver du hjälp med ärenden som gäller tillstånd, etablering, nybygge, en projektidé eller ett större event som berör flera av kommunens förvaltningar, bolag eller myndigheter? Gällivare Näringsliv AB tillsammans med Gällivare kommun erbjuder Tidigt kundmöte för att förenkla handläggningen och öka servicekvaliteten. Det ska vara enkelt att vara företagare, arrangera evenemang och skapa tillväxt i Gällivare.

Träffa flera berörda aktörer samtidigt
Om du har en idé som kan behöva handläggas i flera ärenden, kan ett tidigt kundmöte underlätta för dig. Det gäller oavsett om du ska starta företag, eller redan är igång och vill utveckla din verksamhet. Då ordnar vi ett möte med dig och de handläggare från kommunen eller kommunens bolag som är berörda.

Det fattas inga beslut under mötet. Monica Johansson, företagslots på Gällivare Näringsliv AB sammankallar och hjälper till att föra anteckningar och sammanfattar vad som sagts. Hör av dig så får du träffa berörda aktörer samtidigt som tillsammans svarar på dina frågor.