Utveckla ditt företag

Samverkan skapar hållbar utveckling och konkurrenskraft

Samverkan och samarbete skapar konkurrenskraft och hållbar utveckling. Gällivare Näringsliv AB arbetar och driver utveckling inom alla branscher i Gällivare genom

  • Hållbart företagande
  • Digitalisering
  • Kompetens - livslång lärande 

Vi hjälper gärna ditt företag att utvecklas.

Länk till Gällivare Näringsliv AB:s hemsida


 

Kunskapscentrum för hållbarhet

Kunskapscentrum för hållbarhet är ett samarbete mellan Gällivare Näringsliv AB och CSR Sweden, som är ett nätverk av företag som gemensamt arbetar med hållbarhetsfrågor. Genom samarbetet får Gällivare Näringsliv AB tillgång till den främsta kunskapen inom hållbarhetsfrågor.

Verksamheten i Kunskapscentrum för hållbarhet inleddes i september 2020 och erbjuder olika typer av utbildningar inom Agenda 2030-området.

Målgrupp
Företag och skola

Agenda 2030
Prioriterade mål 10, 12, 13 , 15 och 17

Länk till Kunskapscentrum för hållbarhets hemsida

 


 

Energi-och klimatrådgivningen

Energi-och klimatrådgivningen är kostnadsfri, objektiv och riktar sig till privatpersoner, organisationer samt små- och medelstora företag.

Du är välkommen att ringa din energirådgivare för att ställa en fråga eller boka ett besök. Energirådgivaren ger exempelvis råd och stöd i frågor som rör energismart byggande, uppvärmningsalternativ, elfakturan, transporter, aktuella bidrag samt hur man kan spara energi och pengar i vardagen.

De anordnar även olika aktiviteter - såsom kurser, föreläsningar och utställningar

Länk till Energi- och klimatrådgivningens hemsida.VD Gällivare Näringsliv AB
Roger Hansson
070-266 26 90
E-post