Företagsstöd

Regionala företagsstöd

Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden.

Investeringar Region Norrbotten stödjer:

  • Mikrostöd
  • Stöd till investeringar och företagsutveckling
  • Regionalt investeringsstöd
  • Innovationsstöd
  • Konsulttjänster
  • Livsmedelsförädling
  • Stöd till kommersiell service 

Läs mer på Tillväxtverket och ansök på Utveckla Norrbotten

Landsbygdsstöd

Företagsstöd i landsbygdsprogrammet 2014-2022 ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, en god regional livsmedelsproduktion med ett rikt odlingslandskap samt en attraktiv och modern landsbygd.
Läs mer här om stöd för service i landsbygd

Stöd till anställning

Arbetsförmedlingen hjälper dig att anställa personer som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara en person som har varit arbetslös en längre tid, är ny i Sverige, saknar arbetslivserfarenhet eller som har nedsatt arbetsförmåga. Våra stöd möjliggör för dig att få in värdefull kompetens och få fler personer i arbete.
Läs mer om stöd till anställning 

Transportbidrag

Transportbidraget är ett regionalt företagsstöd som syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.
Ansök om transportbidrag

Kommunalt stöd till näringslivs- och företagsutveckling

Företag och organisationer kan söka stöd till projekt, utvecklingsinsatser, marknadsföring m m, från Gällivare kommun.
Läs mer om kommunalt stöd

 

Övriga stöd

Sametinget

Inom Landsbygdsprogrammet har Sametinget medel för dig som vill starta ett rennäringsföretag, utveckla ditt befintliga företag, utveckla din kompetens eller bedriva utvecklingsprojekt inom de samiska näringarna.
Läs mer om Sametinget

Leader Polaris

Genom lokala initiativ, samarbete och nytänkande vill vi skapa en hållbar social, ekonomisk och ekologisk tillväxt på landsbygden i norrbottens inland. Vi är övertygade om att utvecklingsinsatser ska bygga på verkliga behov för att skapa både förankring såväl som långsiktiga resultat. 
Läs mer om Leader Polaris 

Coompanion

Kooperativt företagande har som verksamhetsidé att stimulera ett ökat entreprenörskap och engagemang för lokal utveckling i Norrbotten med den kooperativa idén som grund.
Länk till Coompanions hemsida

 Företagslots Gällivare Näringsliv AB

Kontakta företagslotsen
Monica Johansson
070-236 31 96 
E-post