Med näringslivet i fokus

Det ska vara lätt att starta, utveckla och etablera företag i Gällivare. Kom till oss för rådgivning, med dina frågor om mark och lokaler, tillstånds- och myndighetsfrågor och allmänna frågor som rör företagande i Gällivare. 

Ta hjälp av oss oavsett om du just startat ditt företag, om du vill komma vidare med din idé eller om du funderar på att investera eller etablera en verksamhet i regionen. Har du frågor om lediga lediga lokaler, tomter och mark, eller vill ha hjälp med kommun- och myndighetskontakter? 

Kontakta företagslotsen

Företagslotsen hjälper och underlättar för dig som företagare i din kontakt med kommunen för att det ska bli så enkelt och smidigt som möjligt. 

Monica Johansson
070-236 31 96

monica.johansson@gallivarenaringsliv.se