Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande:
Jeanette Wäppling (v)
Birgitta Larsson (s), vice ordförande

Ledamöter:
Hanna Falksund (Mp)
Henrik Ölvebo (Mp)
Lars Alriksson (m)

Ersättare:
Maria Åhlén (s)
Karl-Erik Taivalsaari (v)
Sanna Strokirk Nilsson Ylitalo (Mp)
Mattias Liinanki (Mp)
Benny Blom (m)

Sammanträdesdagar