Därför ska du etablera dig i Gällivare!

Vi ger dig kunskap och kontakter för att lyckas med din etablering eller investering i Gällivare. Vi erbjuder en etableringstjänst med allt från rådgivning, mark och lokaler till rekryteringar och övriga tips

Våra tjänster anpassas helt efter dina behov och sker helt konfidentiellt

Områden vi kan hjälpa till med är:

 • Branschkontakter och samverkan
  Vi öppnar dörren in till samverkan med andra företag, branschrganisationer med fokus på dina behov
 • Näringslivsfakta
  Vi sammanställer användbara fakta och statistik om Gällivare som vi gärna delar med oss av.
 • Mark och lokaler
  Vi har ett väl utvecklat samarbete med både kommunala och privata fastighetsbolag och hyresvärdar i Gällivare. Därför har vi goda möjligheter att hjälpa dig och ditt företag att hitta just det läge och de lokaler ditt företag behöver.
 • Kvalificerad rådgivning
  När du behöver fördjupad kunskap om den lokala marknaden erbjuder vi kvalificerad rådgivning baserad på vår lokalkännedom, fakta och statistik.
 • Inflyttningsservice
  Att få dina medarbetare att trivas i Gällivare är en viktig del i vår etableringsservice. En företagsetablering innebär ofta att kompetens flyttar hit och vi är måna om att dina medarbetare ska trivas. Vänd dig till oss för att få kontakt med rätt företag för hjälp med flytt och att hitta bostäder till dina medarbetare.
 • Rekrytering
  När du startar en filial eller ett dotterbolag är kompetenta medarbetare avgörande. Genom vårt samarbete med Arbetsförmedlingen, privata rekryteringsföretag och våra nätverk kan vi hjälpa dig att hitta den kompetens du behöver.

Behöver du hjälp med det praktiska när ditt företag ska nyetablera i Gällivare? Gällivare Näringsliv AB erbjuder en enkel och trygg etableringsprocess i Gällivare kommun.


Monica Johansson
070-236 31 96

monica.johansson@gallivarenaringsliv.se

 

Roger Hansson
070-266 26 90

roger.hansson@gallivarenaringsliv.se