Energi- och klimatrådgivningen

Energi-och klimatrådgivningen är kostnadsfri, objektiv och riktar sig till privatpersoner, organisationer samt små- och medelstora företag.

Du är välkommen att ringa din energirådgivare för att ställa en fråga eller boka ett besök. Energirådgivaren ger exempelvis råd och stöd i frågor som rör energismart byggande, uppvärmningsalternativ, elfakturan, transporter, aktuella bidrag samt hur man kan spara energi och pengar i vardagen.

De anordnar även olika aktiviteter - såsom kurser, föreläsningar och utställningar

Länk till energirådgivningens hemsida.