Stödpaket till näringslivet

Vi ser idag en påverkan på näringslivet både nationellt och lokalt på grund av Coronapandemin. Gällivare kommuns krisledningsnämnd har därför fattat beslut om en rad åtgärder för att mildra eventuella ekonomiska konsekvenser för företag.

Besluten ser ut som följer i sin helhet:

att förlänga kommande betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsynsärenden för företag till motsvarande 120 dagar.

att ge anstånd på redan skickade fakturor för VA, sophantering, tillstånd och tillsynsärenden för företag. Inga betalningspåminnelser eller inkassokrav går ut och ny utvärdering görs efter sommaren.

att förlänga betalningstider på hyra i lokaler samt ge anstånd på redan skickade fakturor till företag med motsvarande 90 dagar.

att betalningstiden för leverantörsfakturor förkortas så att de betalas så fort de är granskade och attesterade.

att anstånd gällande avskrivning, nedskrivning eller återbetalning av fordran hanteras enligt gällande rutiner.

att förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt,

att bevaka myndigheternas vägledning till kommuner och regioner avseende att flytta fram tillsynsbesök som inte är kritiska

att erbjuda möjlighet att pausa pågående tillstånds- och tillsynsärenden.

att prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden utifrån MSBs rekommendationer.

att ge möjlighet till återbetalning om ett tillstånd/tillsynsärende dras tillbaka.

att beslutade åtgärder gäller alla företag och förutsatt att kraven på likabehandling och objektivitet uppfylls.

Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv arbetar tillsammans för att mildra effekterna av corona och stötta företagen genom olika stödinsatser.

Gällivare Näringsliv arbetar också för att mildra effekterna av corona och stötta företagen i krisen genom att bland annat öppna en företagsakut och starta ett näringslivsråd.

Företagsakuten erbjuder information och rådgivning när det gäller exempelvis ekonomiska frågor eller vilka stöd och åtgärder som finns nationellt och lokalt.

Ett näringslivsråd skapas med syftet att snabbt kunna stämma av och synka de insatser som kan göras. Medverkar gör ledarna för branschorganisationer, arbetsförmedlingen och andra aktörer. Näringslivsrådet kommer vara en bas för gemensam information, samordna aktiviteter och prioriteringar. 

#StärkGällivare

Gruppen och hashtaggen #stärkgällivare är ett initiativ som gemensamt skapats av: Gällivare Näringsliv AB, Ávki, Företagarna Gällivare, Gällivare Handel, Gällivare Turistcenter, Leader Polaris, Norrskensgallerian och Vallje för att stärka, stötta och utveckla Gällivares företag och organisationer genom krisen som Covid-19 innebär.