Parul Sharma

Nya utbildningar i hållbarhet i Gällivare

Nya företagsutbildningar i hållbar utveckling kommer under våren att hållas i Gällivare. Utbildningarna erbjuds inom ramen för Kunskapscentrum för hållbarhet och Parul Sharma som hållit i de senaste årens uppskattade tredagarsutbildningar i Agenda 2030 kommer också leda vårens mer nischade utbildningar.

– Att få en fördjupning inom vissa delar inom hållbarhetsområdet har varit ett önskemål från deltagare som gått våra tidigare utbildningar. Därför känns det riktigt bra att vi nu kan erbjuda just såna de här utbildningar på plats i Gällivare. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att vara med. Det kommer vara givande dagar, säger Roger Hansson, vd på Gällivare Näringsliv AB.

Ökade krav och förväntningar inom hållbarhetsområdet
– Jag hoppas att vårens utbildningar blir ytterligare steg för våra företagare att möta de ökade hållbarhetskraven och förväntningarna från kunder, leverantörer och samhälle. Även om inte alla kommer beröras direkt av EU:s skärpta direktiv om företags hållbarhetsredovisning kommer många att göra det indirekt och för dem tror jag de här utbildningarna kommer göra stor skillnad, säger Johanna Dahlström näringslivsutvecklare på Gällivare Näringsliv AB.

Om utbildaren Parul Sharma
Människorättsjuristen Parul Sharma med över 20 års erfarenhet inom frågor som rör hållbar utveckling. Hon har arbetat på storbolag som Sandvik och Stora Enso med hållbarhetsfrågor, som rådgivare på Europeiska kommissionen, som dess ordförande lett den svenska regeringens Agenda 2030- delegation.

Parul har författat handböcker för företag inom ämnet hållbar konsumtion och produktion, samt en handbok för den som vill förstå och använda Agenda 2030 och bidra till förändring i sin vardag och i sitt arbete. Hon har utbildat över 500 företag av alla storlekar och branscher i Sverige och globalt.

Kunskapscentrum för hållbarhet är ett samarbete mellan Gällivare Näringsliv AB och CSR Sweden.Vårens utbildningar


Hållbara inköp

22 mars på Helllnerstadion

Mångfald och jämställdhet
19 april på Grand Hotel Lapland

Länk till mer information om utbildningarna: Klicka här


Har du frågor om utbildningen?
Kontakta Johanna Dahlström, näringslivsutvecklare på Gällivare Näringsliv AB johanna.dahlstrom@gallivarenaringsliv.se 072-735 31 36

Kunskapscentrum för hållbarhet är ett samarbete mellan Gällivare Näringsliv AB och CSR Sweden.