Det lokala företagsklimatet i Gällivare kommun

Trots de senaste årens åtgärder för att förbättra företagsklimatet i Gällivare visar Svenskt Näringslivs senaste mätning på dystra siffror. I rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner tappar Gällivare 20 placeringar och hamnar på plats 274.

Företagslots, ökad dialog, tillgänglighet, service och bemötande är några av de områden som prioriterats i Gällivare Näringsliv AB:s och Gällivare kommuns gemensamma åtgärdsplan för att stärka företagsklimatet i kommunen.

– De förbättrande insatserna har tyvärr inte varit tillräckliga. Det är superviktigt att förutsättningarna för små och medelstora företag i Gällivare förbättras och idag finns en bredare samsyn om vikten av att jobba med de här frågorna, säger Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB.

Gällivare på MindDig och fler bostäder att vänta

Gällivares små och medelstora företag har en stark framtidstro men den låga arbetslösheten är för de flesta ett stort problem. För att underlätta för företag att hitta arbetskraft har Gällivare kommun därför nyligen gått med i den nya globala talangportalen MindDig.

– Att Gällivare nu finns på MindDig innebär nya rekryteringsmöjligheter för företag i Gällivare. Behovet av kompetens är enormt och MindDig är en stor tratt in. Till det behöver vi också bostäder och kapacitet att ta emot nya Gällivarebor, säger Roger Hansson.

Alexander Kult, särskild samordnare vid Gällivare kommun berättar om ett ökat intresse av att bygga i Gällivare.

– Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen vid Gällivare kommun arbetar intensivt med att ta fram ett markområde för mellan 200-300 entreprenörsbostäder, vi tittar även på nya fområden för upp till 100 entreprenörsbostäder. Det pågår också en markanvisningstävling av 12 småhustomter och vi har också lediga tomter till försäljning. Därutöver förs dialog med aktörer som vill bygga större volymer av hyres- och bostadsrätter. Vi har kraftsamlat och ökat framtagning av fler detaljplaner för att möjliggöra fler bostäder vilket kommer främja rekrytering av ny arbetskraft både inom privat- och offentlig sektor.

– Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för Gällivares fortsatta utveckling. Det förutsätter ett gott företagsklimat. Vi inser att vi har ett stort jobb att göra. Det kommer att vara prioriterat och vi kommer att behöva göra denna resa tillsammans, säger Ann-Sofie Malmefjäll, avdelningschef Tillväxt och attraktivitet vid Gällivare kommun.Om mätningen

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en mätning genom en enkät till företagare som resulterar i en ranking där företagsklimatet i kommuner i Sverige jämförs. Mätningen är en attitydundersökning och mäter bland annat det upplevda företagsklimatet, myndighetsutövning och förutsättningar för företagande utifrån olika parametrar.

Resultat 2022

Gällivare hamnar på plats 274 i Svenskt Näringslivs attitydundersökning av företagsklimatet i kommunen. Förra årets placering var 254.