En trio från brandvärnsstyrkan i Hakkas. Fr.v Stephan Vermeul, Martina Haapasaari och Jason Vermuel.

De värnar liv

De är oftast första styrkan på plats, de som vinner tid och därmed också kan rädda liv eller förhindraatt en olycka förvärras i väntan på att räddningstjänsten från tätorten kommer på plats. Mot brandvärnet i Hakkas.


Deras yttersta syfte är att skapa trygghet utanför tätorten ohc vara första syrka på plats, då utryckningstiderna från tätorten till deras närområde är närmare 40 minuter när olyckan är framme. De är strategiskt placerade i Hakkasbyn efter tungt trafikerade E 10.

 Det är ofta trafikolyckor efter vägen med vilt eller enbart fordon inblandade och då kan vi snabbt rycka ut och säkra platsen, så inga följdolyckor sker och vi hinner påbörja hjälp av skadade i väntan på styrkorna från Gällivare, berättar Jason Vermeul, brandvärdet i Hakkas.

 

När larmet går

Brandvärdnet kom till år 2019 i kölvattnet av att ideella krafter i Hakkas i dialog med räddningstjänsten i Gällivare kommun identifierade ett behov av snabbare hjälp inom närområdet. Ur ett lokalt engagemang i bygden tog sedan ett brandvärn form med stöd av kommunens räddningstjänst och idag finnsd et 13 utbildade personer med allt från sjukvårdsperonal till gruvarbetare i styrkan. De har egna lokaler i Hakkas och har enligt lag inte några krav på sig vad gäller beredskap eller anstpänningstid.

 När larmet går får alla i styrkan ett sms från SOS alarm med information om vad som inträffad och då kvitterar varje person i mobilen om de inställer sig och få då den informatoin som de behöver för utryckningen. Inom loppet av fem till tio minuter brukar de flesta som kan delta ha infunnit sig på lokalen, redo och ombytta. Vi har ävet ett utryckningsfordon som vi använder och om någon är lite sen, sluter de upp på platsen med egen bil. Dom som deltar vid utryckning får sedan betalt av räddningstjänsten för sin instasts, berätta Jason, som via sitt ideella engagemang hittat sitt framtida yrke och nu utbildar sig till heltidsbrandman.

 

Trygghet med blåljus

Det är mestadels trafikolyckor av olika slag de rycker ut på men de hjälper även till vid bränder och andra slags olyckor i bygden. Deras samverkan med räddningstjänsten i Gällivare är nära och god.

 Att snabbt vara på plats vid en trafikolycka är avgörande. Dessutom när människor är skadade är det en otrolig trygghet när blåljuspersonal infinner sig. Vi kan bland annat släcka bilbränder och behöva ge hjärt-lungräddning, vilket kan rädda liv innan nästa styrka och ambulans kommer.

Brandvärnet har tät kontakt med insatschefen från Gällivare under arbetet och ser sig som en naturlig del av räddningstjänsten.

De rycker också ut vid olika slags bränder trots att de inte har brandbil.

Vi har kunskap om hur vi minimerar eldens spridning och kan släcka eller hålla tillbaka mindre bränder innan de blivit för stora eller utom kontroll. dessutom hjälper vi även till vid fallolyckor om någon som är gammal och sjuk faller i hemmet eller inte kommer upp igen, då finns vi där och hjäler dem, säger Jason.

Man tittar också på hur man kan utveckla området akut-sjukvård för att kunna stötta vid Prio ett-larm. En viktig verksamhet som finns där när det som inte ska hända ändå händer. Och som bygger på frivilliga insatser av många.

 Jag vill faktiskt hylla alla som ger sig ut när larmet går och är villiga att hjälpa andra människor när de som bäst behöver det, avslutar Jason Vermeul.


Om räddningstjänsten i Gällivare

I Gällivare kommun är räddningstjänsten organiserad genom en heltidsstation och fyra räddningsvärn. När någon larmar SOS Alarm på 112, kopplas räddningstjänsten i delar av Norr- och Västerbottens gemensamma inre befäl in i samtalet och bedömer om räddningsinsats ska inledas. Om räddningstjänstens bedöms kunna bidra med hjälp till händelsen, larmas resurser. Heltidsstationen har en anspänningstid på 90 sekunder medan personerna som ingår i räddningsvärnen enbart kvitterar larm om de har möjlighet. Att vara med i ett räddningsvärn är frivilligt och innefattar inga jourveckor.

 

Genom god samverkan med andra kommuner larmas resurser från flera kommuner till en olycka om det finns behov. Det gör även räddningstjänsten i mindre kommuner resursstarka. Heltidsstationen i Gällivare ska kunna utföra livräddande insatser med rökdykare i all bostadsbebyggelse inom kommunen. Vid trafikolyckor ska räddningstjänsten kunna ta loss fastklämda personer, säkra fria luftvägar, stoppa blödning samt förebygga chock. Heltidsstationen ska även kunna göra livräddande insatser vid kemikalieolyckor i väntan på materielförstärkning från MSB materieldepå som finns placerad hos Luleå räddningstjänst. Uthållighet vid större insatser uppnås genom samarbete med de övriga räddningstjänsterna i Norrbotten samt LKAB industribrandkår.   

 

Mer information

Länk till mer information: Klicka här