Landsbygdsstrategi

Den 29 maj 2017 antogs kommunens landsbygdsstretgi i kommunfullmäktige. Här kan du läsa strategin.

För att uppnå de kommunala målen om en socialt-, ekologisk- och ekonomiskt hållbar kommun, är det övergripande målet för strategin att genomföra insatser för en attraktiv landsbygd för boende, besökare och inflyttare. Fokus ligger på intern samverkan mellan kommunens olika verksamheter. Det krävs också en god samverkan mellan kommunen och andra aktörer på landsbygderna. 

De tre målområdena God livsmiljöer, Energieffektiva lösningar och Långsiktiga investeringar med sina respektive delmål som Gällivare kommun valt att arbeta utifrån under strategiperioden 2017-2020 ska ses som startskottet för ett strategiskt landsbygdsutvecklingsarbete. Inledande arbete fokusera på att utarbeta indikatorer och åtgärder för delmålen tillsammans med berörda kommunala förvaltningar och samarbetspartners. 

 Monica NIlsson
Landsbygdsutvecklare Gällivare kommun 0970 818528

E-post