DigiBy

Just nu pågår projektet "DigiBy" där Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten testar nya digitala tjänster med syfte att öka tillgängligheten till service i glesbygd. Gällivare kommun deltar i projektet.


Vi vill skapa bättre förutsättningar för våra landsbygder! DigiBy står för Digitala tjänster i byar och handlar om att digitalisera service i Norrbottens landsbygder. Befolkade, aktiva och växande landsbygder bidrar i stor utsträckning  till vårt samhällsbygge. Därför behöver dessa också få samma förutsättningar att utvecklas som mer tättbefolkade områden.  

Digitala tjänster i byar genomför pilottester av nya digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i Norrbottniska byar. Projektet kommer att utveckla nya metoder för att använda befintlig teknik  och tjänstern anpassas efter förhållandena i byarna. 

Syfte
Syftet med projektet är att, i bred samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens alla kommuner och Luleå tekniska universitet, genomföra pilottester för att öka kunskapen om och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i gles och landsbygder. 

Mål
Projektet vill skapa kunskap och förutsättningar för att etablera servicepunkter där traditionella och digitala tjänster och digitala kommunikationslösningar för koordinering och kommunikation erbjuds i syfte att öka tillgängligheten till service och möjliggöra både liv och arbete i glesbygden.

Parter
Projektägare är Luleå tekniska universitet och pilottesterna kommer att genomföras i samverkan med kommuner och regionala aktörer som Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Coompanion och ”Hela Sverige ska leva”.

Projektperiod
Projektet kommer att pågå till och med juni 2021.

Region
Byar i Norrbotten

Hemsida
www.digiby.se

 

   

 Kontakt

Arne Gylling
Projektledare, Luleå tekniska universitet
Telefon: 070 530 33 39
E-post

Staffan Lundberg
Digitaliseringskoordinator, Region Norrbotten
Telefon: 072 206 20 08
E-post

Monika Nilsson
Landsbygdsutvecklare Gällivare kommun