Tjautjasbygden

Tjautjas är en tätort i Gällivare kommun och ligger cirka tre mil norr om centralorten Gällivare. Byn består av ca 270 invånare där medelåldern är 40 år. Det finns 17 företag på orten.

Tjautjasjaure hette från början Tjaktjajaure. Detta betyder Höstsjön; sjön ligger på tvären i samernas flyttriktning, väst-östlig riktning, och sjön och bäcken var ett naturligt "staket". Renarna stannade tills sjön blev istäckt och kring november-december flyttade samerna med renarna längre österut. Namnet fick byn förmodligen på grund av att samerna vistades vid sjön under hösttiden.

 Läs Tjautjasbygdens Lokala Utvecklingsplan på länken nedan:

Lokal utvecklingsplan Tjautjas 

Fördjupad Lokal Utvecklingsplan Tjautjas 

Översiktsplan - kommunal mark Tjautjas