Nattavaarabygden

Nattavaara är egentligen två byar i Råne älvdals norra del, Nattavaara station och Nattavaara by. Bygden har ca 330 invånare. 

När bygget av Malmbanan, 1887 nådde Råne älv etablerades stationssamhället Nattavaara på tallheden väster om Råneälven, ca 5 km från den ursprungliga byn på berget, Nattavaara by. Namnets betydelse är inte säkerställd men torde ha sitt ursprung i det samiska ordet ”nahta” som betyder skaft. Det samiska ordet ”vare” och det finska ”vaara” betyder berg. Nattavaara är alltså ”Skaftberget”.

Nattavaara är en av landets kallaste orter och brukar därför ofta omnämnas i väderleksrapporterna på vintern med lägsta temperaturen i landet. Orten har en matvarubutik och en bensinstation, samt barnomsorg. Det finns en föräldragrupp som aktivt arbetar med barnomsorg och skola.

 

Läs Nattavaarabygdens Lokala Utvecklingsplan på länken nedan:

Lokal utvecklingsplan Nattavaarabygden

Fördjupad lokal utvecklingsplan Nattavaarabygden  

Översiktsplan - kommunal mark Nattavaara